Wat is een samengesteld gezin?

Een samengesteld gezin is anders dan een traditioneel gezin. Het is bijzonder omdat de vreugde van een nieuwe relatie altijd omgeven is door een rouwrand van verlies. Een eerdere relatie/huwelijk is verbroken door een verdrietige scheiding of doordat één van de ouders niet meer leeft.

Fundament van verlies 

De vorming van een samengesteld gezin onderstreept dat verlies nog eens extra. Kinderen van gescheiden ouders blijven in eerste instantie hopen. Ze hopen dat het toch weer goed komt maar als papa of mama een nieuw relatie krijgt geeft dat dubbele gevoelens. Een kind ervaart naast blijdschap ook gevoelens van teleurstelling en boosheid. Na een bepaalde tijd ontstaat er een nieuw samenlevingsverband.

Bloedband 

Niet alle gezinsleden zijn met elkaar verbonden door een bloedband. Het is soms net een 'fusie" van verschillende culturen. Doen we de dingen op onze of jullie manier. Naast verrijking en verdieping, geeft dit soms ook onenigheid of strijd. Dit is pijnlijk maar ook begrijpelijk. Na de eerste fase van hoop en blijdschap komt dan een fase van ergernis en soms verdriet. Leven in een samengesteld gezin kan moeilijk zijn en hulp kan daarbij helpend zijn. 

Herken je de volgende problemen? Gun jezelf hierbij ondersteuning!

  • als jullie het niet eens kunnen worden over de opvoeding in jullie (nieuwe) gezin
  • als je het idee hebt te vaak op je tenen te moeten lopen
  • als een ex-partner het vormen van een nieuw gezin in de weg staat
  • als je moeite hebt met je stiefkinderen of zij met jouw kinderen
  • als je te vaak met elkaar in een negatieve spiraal terecht komt
Wij brengen samen de processen en knelpunten binnen jullie gezin in beeld waarbij ieder gezinslid wordt gezien met zijn of haar pijn en behoeften.